Drużyna wydziałowa na spartakiadzie zakładowej Neptuna
Od lewej stoją:  Wysocki, Kotas, Rosani, Deyna, Bator, Cysarczyk, Nigielski, Rosanowski. U dołu: Kaźmierczak, Ćwikliński, Mielewczyk, Sobecki. Rok 1965.

Źródło: zbiory prywatne