ONZE nr 7 z roku 1976.

Francuski magazyn ONZE, jeden z największych obok France Football, czasopism piłkarskich ukazujących się we Francji.
Od 1989 roku zmieniono nazwę na Onze Mondial.

źródło: archiwum prywatne / Adrian Krajewski