SHOOT! Magazyn z 3 lutego 1979 roku

źródło: archiwum prywatne / Adrian Krajewski